Kalmia glauca in vase

   VIII. Plant Life

43. Kalmia glauca in vase
       May 30, 1901
 
 
 
 

  Next image

   Previous image

   Image list

   Display text

   Gleason home